Dechová hudba Olšověnka

Vítejte na naší fotogalerii - zde - zpět na stránky Olšověnky

Co je to VDO? Zahraje s Moravěnkou! Pozvánka na akci: Vážení hudební přátelé! Připravujeme vystoupení Velkého dechového orchestru (VDO) Jedovnice na neděli 22. října 2017 odpoledne v 14 hod. v sále kina. V druhé polovině koncertu bude opět mimořádné vystoupení Brněnské Moravěnky se zpěváky a humoristou Liborem Pantůčkem. Jedovnice se staly hudební velmocí, zásluhou ZUŠ, jejich ředitelů, obětavých učitelů a  trpělivých rodičů. Z  této široké hudební základny jsme postavili VDO. Chceme tak posunout zase o  kousek výš hudební umění hráčů a  hudební vnímání posluchačů této zatím v  Jedovnicích neobjevené hudební krásy. Jsou to skladby trochu jiné, než jsme zvyklí poslouchat, bez zpěvu, prokomponované, plné nových spojení zvuků, nástrojů a  barev, a  přitom lahodně znějící. Skladby našich skladatelů, v  dnešní uspěchané době hodně opomíjené. Proto jsme přesvědčeni, že i  vám tyto skladby přijdou vhod a  zalahodí vašim uším. Přijďte nás podpořit a potěšit se z dobré hudby společně s námi. Za VDO Jaroslav Zouhar